โครงการหนังพลังบวก เริ่มต้นด้วย SIN4.0 :THE MOVIE

โครงการหนังพลังบวก

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงในรูปของ ภาพยนตร์ โดยบริษัท เดอะ ทเวล์ฟ คอมปานี จำกัด The Twelve company ltd. โดยคุณ นิติพล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กำหนดนโยบายผลิตภาพยนตร์ไทยน้ำดี ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์จรรโลงสังคมในด้านต่างๆ เพื่อให้คนไทยมุ่งทำความดีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ทั้งนี้มีแผนงานการตลาด เพื่อจัดฉายภาพยนตร์อย่างเข้าถึงประชาชนทุกหม่เหล่า ทั่วประเทศ ซึ่งจะเปิดเผยให้ทราบต่อไป

โดย ภาพยนตร์เรื่องแรก ในโพรเจ็คทNหนังพลังบวกก็คือ SIN4.0 :The Movie ที่มุ่งให้คนในสังคมได้เกรงกลัวและละอายต่อบาป

ซึ่งความเชื่อเรื่องบาป มีอยู่ในทุกศาสนาทั้ง พุทธ คริสต์ อิสลาม

SIN 4.0 …….. The Movies……..กรรม “ล่า” คน

มนุษย์สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมาตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างไม่สิ้นสุด…และเรียกมันว่า…. “นวัตกรรม”

ขณะที่มนุษย์ยังคงหลงระเริงอยู่กับวังวนของกิเลส ตัณหา ราคะ และความโลภโดยไม่ได้แยแสเลยว่า มี “สิ่งหนึ่ง”ที่คอยติดตามมนุษย์อยู่ทุกฝีก้าว…ทุกลมหายใจ…

มันคือ… “กรรม”!!!

ซึ่งไม่อาจหยุดยั้ง …ไม่อาจหลีกหนี

ทำไว้อย่างไร…ได้คืนอย่างนั้น…

กรรม “ล่า” คน

ที่มาของแนวคิด: สังคมมนุษย์โลก กำลังหลงอยู่บนเส้นทางของการแข่งขันกันแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการอันไม่สิ้นสุด ซึ่งเรียกว่า เทคโนโลยี

โดยไม่ได้ตระหนักยั้งคิดถึง ความเสื่อมทรามทางจริยธรรมที่เพิ่มมากขึ้น…

หลายคนพร้อมจะเหยียบหัวเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงกว่า

สังคมเต็มไปด้วยการแก่งแย่ง แข่งขัน ช่วงชิง เพื่อให้ตนเหนือกว่าผู้อื่น ใฝ่หาอำนาจ อิทธิพล

ให้ตนเป็นที่ยอมรับนับถือด้วยศักดิ์ศรี ที่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของผู้ใด

Concept: Sin 4.0 The Movies

เป็นภาพสะท้อนสังคมร่วมสมัย

เป็นพฤติการณ์ของมนุษย์ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในห้วงกรรม

ลุ่มหลงอยู่ในวังวนของรัก โลภ โกรธ หลง อันนำมาซึ่งการดิ้นรนไขว่คว้าหาสิ่งที่ต้องการโดยละเลย ความเกรงกลัวและละอายต่อบาป…

ทำให้ กรรมต้องตาม “ล่า”คน หรือให้สิ่งตอบแทนต่อการกระทำ “กรรม” นั้นๆ

……(อยู่ระหว่างถ่ายทำ โปรติดตาม เร็วๆ นี้)

Post Author: Admin Admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *